Jeśli chcesz poinformować nas o swojej akcji edukacyjnej lub o sposobie wykorzystania naszych materiałów to napisz do nas.

Kartki z wszystkich edycji

Kartka animowana 2016

ccc

Mity 2017

Segregowanie jest trudne!

Trzeba myć opakowania przed wyrzuceniem!

Segregowanie jest bez sensu!

Segregowanie pochłania dużo czasu i miejsca!

Segregowanie się nie opłaca!

Infografiki 2016

Przetworzenie ma znaczenie!

 

Zgniecenie ma znaczenie!

 

Opróżnienie ma znaczenie!

 

Rozłożenie/przynoszenie ma znaczenie!

 

Oznaczenie ma znaczenie!

 

Rozróżnienie/wyrzucenie ma znaczenie!

Plakat „Postaw na jakość segregując odpady”

 

Filmiki edukacyjne

Jak poprawnie segregować?

Co nadaje się do recyklingu?

Dlaczego warto segregować odpady?

Kolorowanki

Inne

Materiały do pobrania

pojemniki

Katalog działań – propozycje włączenia się w Dzień bez Śmiecenia

10 zasad Kultury Segregacji

Ankieta konkursowa do wydruku

Krzyżówki i wykreślanki

Rekopol-logo

prokarton

20090728095841_Recal logo z pełną nazwą
3d39390c85301f8b16663e9da07b