Czy każdy dzień może być Dniem Bez Śmiecenia?

My wierzymy, że tak, ale zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy. Nasza akcja ma na celu szerzenie świadomości i wprowadzanie konkretnych działań.

Aby osiągnąć ten cel, propagujemy:

  • prawidłowe zasady segregowania odpadów opakowaniowych,
  • proekologiczne postawy i dbanie o ochronę środowiska,
  • segregację odpadów w gospodarstwach domowych,
  • pogłębiaj wiedzę o tym, że odpady to wartościowe surowce wtórne, które mogą być ponownie wykorzystane.

artykul 1 artykul 2
dzien bez śmiecenia 2024

Przyłącz się do misji dbania o naszą planetę i ucz się, jak możemy razem stworzyć czystsze i bardziej zrównoważone środowisko dla przyszłych pokoleń!

tlo scrapbook
grafika do animacji grafika do animacji grafika do animacji grafika do animacji grafika do animacji grafika do animacji grafika do animacji grafika do animacji grafika do animacji
Tlo ramka
ramka bujajace serce