Rekopol-logo

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A

02-758 Warszawa
ul. Mangalia 4

Tel. +48 22 436 78 30 -33
Fax +48 22 436 78 34

e-mail: rekopol@rekopol.pl
http://www.rekopol.pl

Izabela Grabowska
I.Grabowska@rekopol.pl

tel. kom. 533 800 054
tel. 22 550 09 78

Maria Jędrzejewska
M.jedrzejewska@rekopo.pl

tel. kom. 515 305 621
tel. 22 550 09 78

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000075682
NIP 525 21 92 088
Kapitał Zakładowy 2 500 000,00 PLN
Kapitał Wpłacony 2 500 000,00 PLN