Dlaczego jakość surowca jest ważna?

W procesie recyklingu jakość surowca jest kluczowa, ponieważ wpływa na możliwość ponownego wykorzystania materiału. Czym jest ona lepsza, tym jakość powstałych produktów również się zwiększa. Dbając o prawidłową segregację odpadów decydujemy o możliwości ich dalszego przetwarzania, czyli dajemy im drugie życie.


Co my jako konsumenci możemy zrobić, żeby pomóc w procesie recyklingu, co może zrobić gmina czy odbiorca odpadów?

Jako konsumenci powinniśmy świadomie i uważnie podchodzić do kwestii segregowania odpadów w naszych gospodarstwach domowych i pogłębiać swoją wiedzę na temat ekologii. Natomiast jeśli chodzi o gminę, to jej rolą jest zapewnienie mieszkańcom odbiorcy odpadów, który rzetelnie podejdzie do swojego zadania. Nie tylko będzie odbierał odpady od mieszkańców gminy, ale także w sposób odpowiedzialny będzie nimi gospodarował.


Jakich błędów nie popełniać przy segregacji papieru?

Segregując papier należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy papier nie jest zatłuszczony, mokry bądź nie znajdują się na nim resztki pożywienia, ponieważ taki materiał nie nadaje się do recyklingu. Ważne jest również, aby sprawdzić, czy opakowanie, które chcemy wyrzucić, jest na pewno jedynie papierowe, czy może wielowarstwowe, a co za tym idzie do jakiego pojemnika należy go wyrzucić. Częstym błędem jest wyrzucanie kartonu po mleku do pojemnika na papier, tymczasem karton ten jest zabezpieczony od wewnątrz warstwą aluminium, a więc jego miejsce znajduje się w koszu na metal. Dobrą praktyką jest też możliwie jak najdokładniejsze oczyszczenie papieru. Jeżeli możemy, warto, zanim wyrzucimy karton po przesyłce, odkleić i wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane etykietę przewozową, ułatwi to późniejsze oczyszczanie materiału w papierni. Często w opakowaniach kartonowych znajduje się styropian który pełni funkcję zabezpieczającą. Pamiętajmy, aby to zabezpieczenie nie trafiło do pojemnika z papierem – styropian z powodu swojej plastyczności jest bardzo trudny do wyeliminowania w procesie recyklingu papieru, a nawet jeden element styropianu potrafi zniszczyć kilka ton produkowanego papieru.


Jak wygląda w proces recyklingu papieru?

Proces recyklingu papieru składa się z kilku etapów. Na początku należy posortować materiał, ze względu na rodzaj papieru, z którego jest wykonany. Podczas tego procesu usuwane też są większe i łatwe do wyeliminowania zanieczyszczenia. Następnie, tworzone są bele materiału, które zostaną przetransportowane do papierni. Kolejnym etapem jest rozpuszczanie papieru w specjalnych kadziach (hydropulperach) , po czym za pomocą zestawu sit i sortowników, usuwane są drobniejsze zanieczyszczenia (piasek, metal, tworzywa sztuczne). Po kolejnych procesach czyszczących masa papierowa (pulpa)  zostaje rozprowadzona  po olbrzymich sitach taśmowych. Masa stopniowo jest pozbawiana wody – poprzez wały dociskające  masę do sit, a potem poprzez przejście już odsączonej wstęgi papieru przez kilkanaście wałów wypełnionych gorącą parą. W końcowym etapie sucha już wstęga jest rozcinana na odpowiednie szerokości i nawijana na tuleje transportowe.


Co powstaje w procesie recyklingu papieru?

Tak przygotowany papier w zależności od procesy technologicznego staje się papierem toaletowym lub trafia do dalszego przetwarzania stając się pudełkiem czy też książką… jest obecny praktycznie w każdym aspekcie naszego życia. Tak naprawdę, to większość produktów papierniczych można wytwarzać właśnie z makulatury, dlatego tak ważne jest, abyśmy oddawali papier do recyklingu. Recykling na pewno nie wyeliminuje konieczności pozyskiwania celulozy (wycinka drzew), która jest źródłem włókien pierwotnych, ale pozwala w olbrzymim stopniu ograniczyć ten proces.

Piotr Wierzbiński

Dyrektor ds. Biznesu RP
Stena Recycling